VETBASE FÖRSÄKRINGSSKOLA del 2

FLOCKFÖRSÄKRINGAR HUND
Med anledning av att IF bestämt sig för att ta bort möjligheten att teckna nya flockförsäkringar efter 31/1-2018 så presenterar vi här dom tre bolags alternativ som nu finns på marknaden Sveland, Modernas och Agria.
OBS Länkar till respektive bolags villkor finns i tråden.
Som vanligt så kan medlemmar i Vetbase höra av sig till mig om fördelar nackdelar och fallgropar och alternativ till flockförsäkring.
PS Tack till alla tre bolagen för ett trevligt bemötande när jag hört av mig med mina frågor.
Text: Per Sandelin tel 073-9090400

Flockförsäkring Sveland
OBS Endast för uppfödare (Se Länk)
80000:- i veterinärvård vid 6-19 hundar Årspremie 4025:-
100000:- i veterinärvård vid fler än 20 hundar Årspremie 5750:-
Fast självrisk 3000:- per skada + 25% rörlig självrisk
Självriskperiod 125 dagar
Livförsäkring Medicin Rehab Personolycksfallförsäkring samt dolda fel för valpkull kan tecknas som tillval (Se länk)
Valpkullsförsäkring ingår (se länk)
CT/MR Strålbehandling/cellgiftbehandling ingår (Se länk villkor)
Sveland Boost innebär att du kan fylla på flockens veterinärvårdsbelopp om pengarna tar slut (Se länk)
http://www.sveland.se/hund/for-hunduppfodare/flock/

Flockförsäkring Moderna Försäkringar
10-20 hundar
100000:- att använda per försäkrings år Årspremie 7000:-
Fast självrisk 7000:- per flock + 25% rörlig självrisk
Självriskperiod 365 dagar
Går att lägga till livförsäkring separat
Uppfödare kan teckna dolda fel för valpkullen separat
Samma villkor som Modernas enkel försäkring för hund
https://track.adtraction.com/t/t

Agria Flock Guld
OBS endast SKK uppfödare
4 hundar eller fler
Försäkringsbelopp valbart 90000:- eller 120000:-
Fast självrisk 3000:- per skada + 25% rörlig självrisk
Självriskperiod 125 dagar
Årspremie Beräknas per hund Från 525:- till 1800- beroende på ras och veterinärförsäkringsbelopp
Livförsäkring Avelsförsäkring Användbarhetsförsäkring samt dolda fel för valpkull kan tecknas som tillval
Samma villkor som Agria Hundrasförsäkring med undantag av dolt fel (se villkor länk)
Medicin Rehab ingår inte
En Ansvar och Rättskyddsförsäkring ingår samt medlemskap i Agria Breeders Club
Agria Flock Silver
10 hundar eller fler
Försäkringsbelopp valbart 90000:- eller 120000:-
Fast självrisk 3000:- per skada + 25% rörlig självrisk
Självriskperiod 125 dagar
Årspremie Beräknas per hund Från 525:- till 1800:- beroende på ras och vetförsäkringsbelopp
Livförsäkring Avelsförsäkring Användbarhetsförsäkring samt dolda fel för valpkull kan tecknas som tillval
Samma villkor som Agria Hundrasförsäkring med undantag av dolt fel (se villkor länk)
Medicin Rehab ingår inte
Ansvar och Rättskyddsförsäkring för uppfödare kan köpas till
Agria Flock Brons
10-19 hundar 60000:- i försäkingsbelopp Årspremie 4000:-
20 hundar eller fler 90000:- i försäkringsbelopp Årspremie 6000:-
Fast självrisk 3000:- per skada + 25% rörlig självrisk
Självriskperiod 125 dagar
Livförsäkring Avelsförsäkring Användbarhetsförsäkring samt dolda fel för valpkull kan tecknas som tillval
Ansvar och Rättskyddsförsäkring för uppfödare kan köpas till
Flock brons har begränsningar i villkoret jämfört med Flock Guld och Silver t ex kastration tik max 15000:- och korsband-meniskskada max 15000:- Samt vissa reservationer tänder (se villkor)
Medicin Rehab ingår inte
https://www.agria.se/hund/hundforsakring/-agria-flock/