För hundarnas skull! Ny film på SKK Play och youtube för att främja exteriör sundhet

Länk till filmen nedan Se filmen på SKK Play

Länk till filmen nedan Se filmen på SKK Play

Ny film om SRD för domare

13 dec 2018För att sprida kunskap om SKKs arbete för att främja exteriör sundhet har en ny film tagits fram som beskriver vad de Särskilda rasspecifika domaranvisningarna, SRD, är och hur de ska användas. Filmen är främst gjord för utländska exteriördomare som ska döma i Sverige

Filmen om SRD är på engelska och har titeln Pedigree dogs for the future – and the role of Breed Specific Intructions (BSI). Filmen beskriver syftet med SRD, hur rutinerna ser ut och hur den insamlade informationen tas om hand. Tanken är att filmen ska vara ett hjälpmedel för de utställningsarrangerande klubbarna att på ett enkelt sätt informera sina utländska domare om vad SRD är och vad som förväntas av en exteriördomare som dömer i Sverige.

Läs mer