FÖLJER SKK SINA EGNA REGLER ?

http://medelaldersbloggarenreturns.bloggo.nu/Stotta-domarna-radda-hundarna-folj-djurskyddslagen/ 

Regel 2:2

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 2:2 ur grundreglernas andra kapitel.

"2:2 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament. Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel."

Vad menas med allvarlig sjukdom/funktionshinder?

Med allvarlig sjukdom avses tillstånd som till exempel ger upphov till bestående smärta, fordrar livslång medicinering eller orsakar förkortad livstid. Med allvarligt funktionshinder avses tillstånd som väsentligen påverkar funktioner såsom andning, cirkulation, rörelseförmåga, syn och hörsel.

22141099_10156703792109196_7731914955462902849_n.jpg