Kloka ord i RAS för Schäfer !!!

Jag utgår ifrån att alla klubbens uppfödare ställer sig bakom en prioriteringsordning där hundens hälsa står överst på listan. En framavlad individ med utmärkt mentalitet och exteriör men med ett allvarligt hälsoproblem, är ju likväl ett misslyckat avelsresultat som i första hand drabbar den enskilda hunden och dess ägare.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/storage.hundpoolen.com/files/256da00d-ac48-4a7d-9439-ac2069419c82/bfda8aaf-d909-4b10-bc5e-623de4114a7e.pdf 

Skärmavbild 2018-07-23 kl. 22.02.31.jpg